Doradca zawodowy w szkole

0
242
Doradca zawodowy w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 1 września 2011 roku każda szkoła ma obowiązek zatrudnienia w swej palcówce doradcy zawodowego. Niestety, w związku z tym, iż za aktami prawnymi nie poszły żadne dotacje, dyrektorzy szkół zwykle obowiązki doradcy zawodowego zlecają jednemu z pracujących już nauczycieli. Oczywiście, to nie znaczy, iż nie mogą oni profesjonalnie zajmować się doradztwem osobowym, w szczególności odpowiedzialni są za to psycholodzy lub pedagodzy, którzy umieją słuchać uczniów, rozmawiać z nimi na temat predyspozycji zawodowych i motywować do pracy swych wychowanków.

Przede wszystkim, celem doradztwa zawodowego w gimnazjum jest pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej, co jest zadaniem trudnym. Otóż, gimnazjaliści często nie wiedzą, co chcą robić jeszcze lub wybór szkoły uzależniają od decyzji kolegów i koleżanek, a później chodzą na profil, który ich w ogóle nie interesuje, dlatego ta decyzja mści na nich w dorosłym życiu, kiedy wykonują znienawidzony zawód.

Warto podkreślić to, że zadaniem doradcy personalnego w gimnazjum jest analiza predyspozycji zawodowych uczniów, wskazanie im właściwych dróg planowania kariery. Poza tym, gimnazjaliści powinni się też zapoznać ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy oraz zaznajomić się z zawodami poszukiwanymi. W związku  powyższym warto w gimnazjum organizować wyjazdy na targi pracy oraz warsztaty z wykwalifikowanymi doradcami personalnymi. Ponadto, w ramach doradztwa zawodowego często zaprasza się przedstawicieli szkół zawodowych i średnich, by przedstawili swoją ofertę. Opowiedzieli o tym, kto ma szansę podjąć u nich naukę, jakie proponują kierunki i w jakim charterze można pracować po zakończeniu zawodówki, licem czy technikum.

Natomiast kiedy mówimy o doradztwie zawodowym w licem, należy wspomnieć o tym, iż mamy tu do czynienia już z dorosłymi ludźmi, którzy najczęściej już mają zaplanowany własny rozwój zawodowy. Otóż, zajęcia z doradztwa zawodowego w licem mają za zadanie wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej nauki. W tym celu doradcy zawodowi, pedagog, psycholog i najczęściej wychowawca przekazują uczniom wiedzę na temat przyszłościowych zawodów, które dają szansę na znalezienie pracy. Oczywiście ważną rolę odgrywa tu kierunek studiów i typ uczelni, na której są prowadzone, gdyż jak wiadomo niektóre z nich są postrzegane jako dobrze przygotowujące do zawodu, a inne wręcz przeciwnie. Dlatego rola doradcy zawodowego polega także na motywowaniu uczniów do wykorzystywania swoich predyspozycji zawodowych, zwłaszcza gdy zdolni młodzi ludzie chcą iść na łatwiznę, i wybierają kiepskie studia lub w ogóle rezygnują z nauki.

Z pewnością, doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole średniej jest jak najbardziej potrzebne, ale warto, żeby zajmowały się nim osoby do tego przygotowane, gdyż tylko wtedy będzie ono miało sens. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here